CV

Utbildning

1991-1992 Journalistisk utbildning. Poppius Journalistskola

1969-1984 Akademisk utbildning. Konstvetenskap och ekonomisk historia, Stockholms universitet 1969-1972. Konstvetenskap C 1-nivå 1979 och 1984. Fortbildningskurser i idéhistoria och filosofi 1997-1998.

1972-1978 Egen psykoanalys och bildterapi. Kurser i dramapedagogik och bildterapi för döva.

1976 Bildlärarexamen. Konstfack, Stockholm

1963-1971 Konstnärlig utbildning. Kurser i måleri, teckning, textil och skulptur. Capellagården på Öland, Gerlesborgsskolan i Stockholm och i Bohuslän.

Publicistisk verksamhet i urval

1993-2016 och tills vidare
Frilansande konstkritiker och kulturskribent på Dagens Nyheters Kulturredaktion.

2007-2016
Artiklar, essäer, krönikor, tidskrifts- och katalogtexter även för t ex 10Tal, Bang och Form, Hemslöjden och Konstperspektiv, Opsis Kalopsis, Svenska Dagbladet och Statens Konstråd. Medverkan i radio- och teve.

Några teman: Nationalismens och främlingsfientlighetens konstsyn. Spädbarnet i samtidskonsten. Bilden av bergstoppen som krympte och vattnet som kom tillbaka. Estetisk rensning i konst, media och verklighet. Gräs som hyvlas och hår som rakas bort. Konst och kontorsestetik. Realismerna som finns och realismen som fanns.

1976-2006
Artiklar, essäer, krönikor, tidskrifts- och katalogtexter även för t ex Partisano, ETC, Paletten, Ord & Bild, Form, Trans, Bo Bättre, Fotograficentrums Bildtidning, Hjärnstorm, Aftonbladet, Expressen, Helsingborgs Dagblad och Liljevalchs konsthall.

Några teman: Konst och könsrasism. Horor finns inte. Alla ser ner på getingen. Polsk samtidskonst. Städning i konst och verklighet. Sittandet och ståendet i konsten. Den gympadojiserade tandborstdesignen. Det eviga kungadömet, kortspel och spelkort. Elvis på allvar. Musikens bortlängtan och textens hemlängtan hos Dolly Parton. Funkisen med kvinnliga ögon. Konstfrihet och juridik. Elsa Beskow och erotiken.

Undervisnings- och föreläsarverksamhet i urval

1996-2016
Lärare i konsthistoria på Konstskolan i Stockholm. Gästföreläsare på bl a Beckmans Designhögskola, Dramatiska institutet, Halmstads högskola, Konstfack, Nyckelviksskolan och Uppsala universitet. Gästlärare på Gerlesborgsskolan i Stockholm och Bohuslän, Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Seminarier, offentliga föreläsningar och debatter i urval: Konst, design och genus, Konstfack, Institutionen för Metallformgivning/Ädellab. Vad säger klänningen, strumporna och skorna. Kläderna som motiv och metod i samtidskonsten. Institutionen för Textil, Konstfack. Ondskans visualiseringar, Dramatiska institutet, Stockholm. Munnen som rum, markör och symbolbärare i konst och media. Förr och nu, Gerlesborgsskolan i Stockholm och Bohuslän. Framtidens konst i det offentliga rummet och Konst som mjukvara, Dieselverkstaden, Nacka.

Att se på sig själv och få syn på världen och tvärtom. Marianne Lindberg De Geers bildvärld i samtidskonsten, Skövde Kulturhus/Konsthallen, Uddevalla Konstmuseum, Apotekets konstförening. Hudfärg finns inte. Färgernas krig i konsten och konsumismen, religionen och politiken, Beckmans Designhögskola, Postens konstförening, Gerlesborgsskolan. Motivet bakom motivet – Michelangelo och Leonardo da Vinci på Freuds divan. Freudseminarium, ABF och Natur & Kultur. Modets yta och djup, Nordiska museet. Sociala skulpturer, lampskärmars rätt och hjältar som abdikerar – omförhandlingar i samtidskonsten, Härnösands konstförening, Gävleborgs läns konstförening.

Opponentuppdrag: Professor Tom Sandqvists trilogi om modernismen och avantgardet i Östeuropa, Interdisciplinära projekt, Konstfack. Masteropponent på Konstfack, Institutionen för Grafisk design och illustration samt Institutionen för Keramik och Glas.

1973-1995
Lärare på ”Grundis” – Grundskolan för konstnärlig utbildning, Bildlärarinstitutet på Konstfack (Idag Institutionen för bildpedagogik), Konstskolan Idun Lovén. Gästföreläsare och gästlärare på bl a Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan i Umeå. Kurser i konsthistoria, bildkommunikation och workshops för Kursverksamheten vid Stockholms universitet, Studieförbundet Vuxenskolan, Bildgruppen Katten, SKR:s kurser för konstföreningsledare och ABF:s fortbildning för cirkelledare.

Seminarier och offentliga föreläsningar i urval: Gullgossar och eviga frågeförlorare – om flickors villkor i Högskoleprovet och Dagens Nyheters Nutidsorientering, Frölunda Kulturhus. Mytens män och mannens myter, FOA, Försvarets forskningsanstalt. ( Idag FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut). Från Sunne till Paris Texas, med Orfeus genom 1980-talets manliga bildvärld, Kungliga Konsthögskolan, Moderna Museet/Filmcentrum, Förlagsklubben, Bonniers. On the threshold: Passages and crossings in the polish contemporary art, Polska Institutet. Olga och Carl Milles – en kompensatorisk pakt, Umeå universitet. Under Mary Poppins paraply – dubbla mammabilder i konst, myt och saga, konferensen Psykoanalysen i Kulturlivet, Stockholm. Det privata rummet, Konsthögskolan i Umeå.

Bokutgivning

Mot Gombrowicz. Om måleriet och mamman, i antologin Röster om Gombrowicz, red. A. Bodegård, J. Korek, L.Neuger, Stockholms universitet 2010.

Om Sofia Wahls bildvärld och tillvarons applikationer, i boken Sofia Wahl, Galleri Mariann Ahnlund 2010.

Vad målar vattnet i Karin Broos måleri, i boken Karin Broos, AlmaBok 2008.

Ragna Berlins bildvärld, i skriften Ragna Berlin – från skiss till verklighet, Museum Anna Nordlander, skrift nr 15, 2005.

Om det ena. Bokförlaget Korpen 1999. Uppföljaren Och det andra är under arbete.

From Monet´s waterlilies to sickly water. Encounters between two turns of century in art and media, i antologin Challenge, red. Andrzej Ekwinski, Jan Stanislaw Wojciechowski (The Vardö-Seminar Foundation-Institute of Culture Stockholm-Warszawa 1999).

Olga och Carl Milles – en kompensatorisk pakt, i antologin Dubbelporträtt, red. Ingamaj Beck 1995.

Stipendier

2004 Ettårigt konstnärsbidrag Sveriges författarfond

1997 Journalistfonden för vidareutbildning

1989 Tvåårigt konstnärsbidrag från Sveriges författarfond, Kvinnokulturs stipendium från Gertruds och Ivar Philipssons stiftelse

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *